Loggsida – Dokumentation

Besvarade:

se webben under Remisser

Ärenden under remissförfarande som vi planerar att behandla (mer info med länkar till underlag finns på startsidan):

2019-11-13 Ostlänken

2019-11-28 Granskning angående ändring av detaljplan för Ekbacken (Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl.).

Ärenden under remissförfarande som vi inte säkert avser att behandla:

2019-12-09 Pollineringsplan 2020-2022 – https://www.sodertalje.se/contentassets/60ab7b646c87421eb44358a119516d00/190909-pollineringsplan-2020-2022-remissversion.pdf

Kommande som vi kommer att överväga att behandla (ej tidsordnade eftersom de kan skickas ut på remiss när som helst även om annat planerats):

Tallbacken (Östertälje) – granskning kommer snart

Hall, bostäder – granskning kommande

Tveta-Valsta 4:1, Almnäsberget – kommande

Farstanäs – utställning kommer 2020

Hall-Tysslinge – Båtvarvet – har varit utställt, revideras nu

Hoxeltorp (Viksberg) – kommande tidigast under 2020

Hoxeltorp-Hjälmsättra (Viksberg) – samråd under kvartal 4 1029

Högantorp 1:19 – 230 bostäder! (Finns kollektivtrafik??) – samråd under 2019

Kallfors ängar och uppsamlingsväg – Vilande – återupptas 2020

Karleby/Igelstaverket – kommande 2020

Kryssaren/Isbrytaren (Södra) – kommande, bara granskning kvar

Norra Myrstugan (Järna) – kommande, bara granskning kvar

Nästäppan – Järna – granskning kommer 2020

Pärlängshöjden (Järna, nära Tvetavägen) – kommande

Sporren (Ridhustomten) – bara granskning kvar

Sandviken – kommande 2020

Program för Östertälje station m fl – samråd har varit, samrådsredogörelse på g

Pershagen/Bränninge gård (inkl Träsket) – på g, kommande

Södertuna (Järna) – verksamhetsområde – kommande samråd 2020

Wij, Hölö – 100-150 bostäder – kommande samråd

 

Ej besvarade efter övervägande:

2019-09-17 Tveta-Valsta, Åtäppan – granskning

2019-10-18 Kraftledning (130 kV) mellan Kolbotten, Ekensberg och Almnäs, i Salems, Södertälje och Nykvarns kommuner, Stockholms län. Samrådet pågår till den 18 oktober. Vattenfall ordnar öppet samrådsmöte 9 oktober kl 16-19 i Hagaberg konferens, Erik Dahlbergs v 60, Södertälje. Se info här: Avgränsningssamråd_Kolbotten_Ekensberg_Almnäs_2019_09_16

2019-11-01 Spänningshöjning (130 kV) och ombyggnation av kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn i Salems, Södertälje, Botkyrka och Nynäshamns kommuner, Stockholms län. Samrådet pågår till den 1 november. Se info här: file:///C:/Users/Krille/Downloads/190923_LS1_SU1_Av_FINAL_Optimized.pdf och file:///C:/Users/Krille/Downloads/Alla%20bilagor_Optimized.pdf

2019-11-13 Ostlänken, sträckan Gerstaberg-Långsjön genom Södertälje kommun. Samråd pågår till den 13 november. Handlingar finns på https://www.trafikverket.se/ostlankensodertaljetrosa