Loggsida – Dokumentation

(Sidan snast genomgåtts d 2020-03-30 av LK)

Besvarade:

se webben under Remisser

Ärenden under remissförfarande som vi planerar att behandla (mer info med länkar till underlag finns på startsidan):

Inget aktuellt f.n.

Ärenden under remissförfarande som vi kanske men inte säkert avser att behandla:

Lina, del av Lina 4:27. Äldreboende. Kommer ut på samråd kv 2, 2020

Kommande som vi kommer att överväga att behandla (ej tidsordnade eftersom de kan skickas ut på remiss när som helst även om annat planerats):

Mariekälla- Torekällberget – Bygge av hotell. Ut på samråd kv 3, 2020

Tvetaberg: Stadan-Nabben – Detajplan; Samråd genomfördes 2016! Granskning ELLER nytt samråd 2020, Antagande tidigast höst 2020.

Tallbacken (Östertälje) – granskning är på g, troligen kv 2, 2020

Hall, bostäder – granskning kommande

Billsta – 7 ha. ”Ett antal” bostäder på fastigheter som är minst 2000 kvm. Alltså en helt ny bybildning – vilket ej överensstämmer med ÖP 2013. Men denna detaljplan hänvisar till ÖP 20024! Kommunikationer:  ”Två bussar går i dagsläget på morgonen, en mitt på dagen och två på eftermiddagen. Området anses därmed
ha väldigt goda kollektivtransportsmöjligheter.” Hmmm … Det var ute på samråd 2009; Lst och trafikverket ganska negativa just ur kommunikationssynpunkt. Varför vi (NF) inte lämnade remissvar är inte känt, men troligen pga resursbrist (personer).

Del av Brunnsäng, Besqab. Har varit ute på granskning (jan 2020). På g att antas.

Tveta-Valsta 4:1, Almnäsberget – Logistikpark – 80 ha mark. Samråd: Andra kvartalet 2020. Granskning: Fjärde kvartalet 2020. Antagande: Andra kvartalet 2021

Tavesta, Rönnvägen (Järna) – Detaljplan ut på samråd kv2, 2020

Lekspaden 1 (Järna) – Detaljplan flerbostadshus. Granskning början av 2020

Farstanäs – ”Utställning beräknas ske kv3, 2020” (Vilket känns väldigt tveksamt, tycker jag, LK)

Hall-Tysslinge – Båtvarvet – har varit utställt, revideras nu

Hall, bostäder – Vilande sedan 2018; omarbetas troligen helt (gissning av LK).

Hovsjö: Strukturplan – Skulle varit klar 2019, men …

Hoxeltorp 1:5 (Viksberg) – Pausats – igång igen tidigast under 2020

Hoxeltorp-Hjälmsättra (Viksberg) – Nytt bostadsområde mellan Viksberg och Brunnsäng – ut på samråd kv2, 2020

Högantorp 1:19 – 230 bostäder, varav 55 i S-e kommun. (Finns kollektivtrafik??) – arbetet har pausats – återupptas tidigast 2020

Kallfors ängar och uppsamlingsväg – Vilande – återupptas 2020

Karleby/Igelstaverket – kommande 2020

Kryssaren/Isbrytaren (Södra) – Stort bostadsområde vid hamnen. Bara granskning kvar: tidigast kv 2 2021. Anm: En strukturplan för hela Södra-området är också på g. Ingen tidplan.

Norra Myrstugan (Järna) – Granskning ska ske kv 2 2020

Nästäppan – Järna – Granskning kv 4 2020

Pärlängshöjden (Kallfors, Järna, nära Tvetavägen) – Detaljplan 50 bostäder. ”Planarbete återupptas 2020”

Sporren (Ridhustomten) – Var på granskning kv 3 2019. Antas 2020

Sandviken – Samråd kv 3 2020

Program för Östertälje station m fl – samråd har varit, samrådsredogörelse på g

Pershagen/Bränninge gård (inkl Träsket) – ”Planprogrammet förväntas godkännas kvartal 2 2020”

Södertuna (Järna) – Stort verksamhetsområde – kommande samråd kv 3 2020

Wij, Hölö – 100-150 bostäder – Detalplan, kommande samråd

Brunnsäng – Strukturplan. Samråd kv 1 2020

Östra Järna – Strukturplan. Ska tas fram

 

Ej besvarade efter övervägande:

2019-09-17 Tveta-Valsta, Åtäppan – granskning. Antogs mars 2020

2019-10-18 Kraftledning (130 kV) mellan Kolbotten, Ekensberg och Almnäs, i Salems, Södertälje och Nykvarns kommuner, Stockholms län. Samrådet pågår till den 18 oktober. Vattenfall ordnar öppet samrådsmöte 9 oktober kl 16-19 i Hagaberg konferens, Erik Dahlbergs v 60, Södertälje. Se info här: Avgränsningssamråd_Kolbotten_Ekensberg_Almnäs_2019_09_16

2019-11-01 Spänningshöjning (130 kV) och ombyggnation av kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn i Salems, Södertälje, Botkyrka och Nynäshamns kommuner, Stockholms län. Samrådet pågår till den 1 november. Se info här: file:///C:/Users/Krille/Downloads/190923_LS1_SU1_Av_FINAL_Optimized.pdf och file:///C:/Users/Krille/Downloads/Alla%20bilagor_Optimized.pdf

2019-11-13 Ostlänken, sträckan Gerstaberg-Långsjön genom Södertälje kommun. Samråd pågår till den 13 november. Handlingar finns på https://www.trafikverket.se/ostlankensodertaljetrosa

2019-12-09 Pollineringsplan 2020-2022 – https://www.sodertalje.se/contentassets/60ab7b646c87421eb44358a119516d00/190909-pollineringsplan-2020-2022-remissversion.pdf