Styrelse

Pehr Lind, ordförande, remissansvarig Nykvarn

Lars Ljungdahl, kassör

Helena Hellman, sekreterare

Alenka Jejcic, programansvarig

Lars Klasén, remissansvarig Södertälje

Anne Kawecki, ledamot

Margareta Jonze, ledamot

Mats Johansson, suppleant

Björn Sveréus och Hans Hansson, valberedning