Styrelse

Pehr Lind, ordförande, remissansvarig Nykvarn

Lars Ljungdahl, kassör, remissansvarig Södertälje

Helena Hellman, sekreterare

Alenka Jejcic, ledamot,

Margareta Jonze, ledamot

Lina Kallijärvi-Gutung, ledamot

Anne Kawecki, ledamot

Mats Johansson, suppleant

Alf Claesson, revisor

Hans Hansson, revisor

Lars Klasén, revisorssuppleant

Björn Sveréus och Hans Hansson, valberedning