Välkommen till Södertälje-Nykvarn

Kallelse till årsmöte 2021

Årsmöteshandlingar NF-2021, Valberedningens förslag 2021

Program

OBS: Vi följer Folkhälsomyndighetens för var tid gällande rekommendationer vad gäller maximalt antal personer på våra sammankomster. Vi ber därför också dig som vill komma till våra föreläsningar att endast komma om du känner dig fullt frisk och utan några som helst förkylningssymptom, liksom att hålla god handhygien och 1,5-2 m avstånd till övriga besökare. 

Program Vår 2021 se ”Kalender Södertälje-Nykvarn” till höger på denna sida!

Tidigare program:

NF Program höst -20, NF Program vår-20, NF Program höst-19, NF Program vår-19, (NF Program höst-18, NF Program vår-18 v.5NF Program höst-17NF Program vår-17 final2, NF Program höst-16, NF Program vår-16, NF-Program-höst-15, NF Program vår-15, NF Program höst-14)

Medlemsmöten och öppna styrelsemöten

Kom och lyssna vid våra medlemsmöten som följs av styrelsemöten, vilka normalt är öppna för alla medlemmar, oftast i konferensrummet Fuga på plan 1 i Södertälje stadshus (om inte annat anges) eller i Qulturum Sländan i Nykvarn. Se lokal vid respektive programpunkt!

Facebook

Facebook Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn.

Föreningen

Vi är en ideell förening som arbetar för en frisk miljö och natur i ett långsiktigt hållbart Södertälje-Nykvarn. Vi behöver din hjälp! Du är varmt välkommen att engagera Dig i vårt kretsarbete, t ex som ny styrelsemedlem! Vänligen kontakta styrelsen om du vill vara med och göra Södertälje-Nykvarn till det gröna samhälle som dina barn och barnbarn behöver och förtjänar. Ingen tidigare erfarenhet av föreningsarbete krävs. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Historia
Lokalföreningen bildades 1954.

Vad vi gör
– granskar handlingar (t.ex. detaljplaner, sammanträdesunderlag) från kommunen och de kommunala företagen

– håller oss ajour med vad som händer lokalt inom miljö och klimat – t ex via Länstidningen i Södertälje

– lyssnar på och talar med tjänstemän och politiker, försöker läsa och lyssna ”mellan raderna” – allt för att kunna påverka beslut som rör natur och miljöfrågor i kommunen. Frågor som är aktuella just nu är t ex ianspråktagandet av mark inom och omkring Almnäs för olika verksamheter, utbyggnad och omläggning av elkraftanläggningar och berg- och grustäkter, cykelleder mm.

– tar emot och studerar avverkningsanmälningar från skogsägare inom kommunen, via skogsvårdsstyrelsen. Om det är aktuellt går vi ut på plats, kontaktar kommunekolog, markägare eller närboende

– uppmärksammar Miljövänliga veckan (vecka 40) med diverse aktiviteter

– gör praktiskt naturvårdsarbete genom att varje år slå det blomsterrika Skräddartorpskärret vid Tullgarn

– samarbetar med Studiefrämjandet, kommunekologen, Naturskolan och lokala kretsar av Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet och Södertälje ornitologiska förening

– sprider information om BRA MILJÖVAL och BRA MILJÖVAL EL – vår egen oberoende miljömärkning

– gläder oss åt att Fifång och Ledarön fortfarande hålls öppna med betesdjur från Mörkö och Hölö!