Välkommen till Södertälje-Nykvarn

Coronakrisen 2020

På grund av smittorisk kommer vi att ställa in sammankomster inomhus tills vidare. Utomhusaktiviteter får ni delta i om ni anser att det är säkert.

Årsmöte 2020

Se Årsmöten

Program

NF Program vår-20, NF Program höst-19, NF Program vår-19, (NF Program höst-18, NF Program vår-18 v.5NF Program höst-17NF Program vår-17 final2, NF Program höst-16, NF Program vår-16, NF-Program-höst-15, NF Program vår-15, NF Program höst-14)

Facebook

Facebook Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn.

Medlemsmöten och öppna styrelsemöten

Kom och lyssna vid våra medlemsmöten som följs av styrelsemöten, vilka är öppna för alla medlemmar, oftast i konferensrummet Fuga på plan 1 i Södertälje stadshus (om inte annat anges).

Föreningen

Vi är en ideell förening som arbetar för en frisk miljö och natur i ett långsiktigt hållbart Södertälje-Nykvarn. Vi behöver din hjälp! Du är varmt välkommen att engagera Dig i vårt kretsarbete under 2019, t ex som ny styrelsemedlem! Vänligen kontakta styrelsen om du vill vara med och göra Södertälje-Nykvarn till det gröna samhälle som dina barn och barnbarn behöver och förtjänar. Ingen tidigare erfarenhet av föreningsarbete krävs. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Lokaler
Vi håller normalt till i konferensrummet Fuga på plan 1 i Södertälje stadshus eller i Qulturum Sländan i Nykvarn. Se lokal vid respektive programpunkt!

Historia
Lokalföreningen bildades 1954.

Vad vi gör
– granskar handlingar (t.ex. detaljplaner, sammanträdesunderlag) från kommunen och de kommunala företagen

– läser Länstidningen

– lyssnar på och talar med tjänstemän och politiker, försöker läsa och lyssna ”mellan raderna” – allt för att kunna påverka beslut som rör natur och miljöfrågor i kommunen. Frågor som är aktuella just nu är t.ex. översiktsplanen, gröna skogsbruksplanen, Ostlänken, miljöriktigt byggande, cykelleder, flera naturreservatsbildningar. (Talby, Kalkberget på Mörkö…)

– tar emot och studerar avverkningsanmälningar från skogsägare inom kommunen, via skogsvårdsstyrelsen. Om det är aktuellt går vi ut på plats, kontaktar kommunekolog, markägare eller närboende

– uppmärksammar Miljövänliga veckan (vecka 40) med diverse aktiviteter

– gör praktiskt naturvårdsarbete genom att varje år slå det blomsterrika Skräddartorpskärret vid Tullgarn

– samarbetar med Studiefrämjandet, kommunekologen, Naturskolan och lokala kretsar av Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet och Södertälje ornitologiska förening

– sprider information om BRA MILJÖVAL och BRA MILJÖVAL EL – vår egen oberoende miljömärkning

– gläder oss åt att Fifång och Ledarön fortfarande hålls öppna med betesdjur från Mörkö och Hölö!