Välkommen till Södertälje-Nykvarn

Program hösten 2023

18/8  Fladdermusspaning i Tullgarn. Utflykt till ett fladdermussäkert ställe i Tullgarns slottspark. Samarr. med Trosa Naturskyddsförening. Tid & plats: Kl 20.30-24.00. Samling kl 20 på Slotts­parkeringen, Tullgarn. Samåkning ordnas från Söder­tälje (Info Lars 073-5638001), från Trosa (Info Björn 0705539300). Kläder efter väder. Ta med kvällsfika!

5/9  Jordbruket – ur binas perspektiv. Varför behöver vi bin som pollinatörer? Svaret ges av Jenny Ekman, expert på jordbruk och odlingsland­skap vid Naturskyddsföreningen. Hon berättar hur bina påverkar jordbruket – och hur jordbruket påverkar bina. En tredjedel av Sveriges biarter är rödlistade och det beror till stor del på jordbrukets utveckling det senaste seklet. Vad kan vi göra för att förbättra situationen? Tid & plats: Kl 19-20.30. Dirigenten, Södertälje stadshus

12/9 & 16/9  Klimatvecka & strandstädning. Veckan 11-17 september pågår en klimatvecka i Södertälje. Vi medverkar tisdag den 12/9 kl 19-20 i Stadshuset, lokal Dirigenten, med föredraget Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden. När lågt pris på mat är viktigare än allt annat går det ut över människor, djur och miljö. Marknaden för lantbrukets produkter går upp och ned, men över tid kämpar många med lönsamheten och lantbruksföretagen blir allt färre. Samtidigt fortsätter odlingslandskapets mångfald att utarmas och förlusten av biologisk mångfald är jämte klimatet en av vår tids stora ödesfrågor. Hur hänger detta ihop? Hur ser ett hållbart lantbruk i ett rikt odlingslandskap ut och hur ska samhället agera för att ta oss dit? Föredraget hålls av Pim Bendt, enhetschef för jordbruk vid Naturskyddsföreningen.

Vi bidrar också till klimatveckan den 16/9 kl 10-14 genom att städa västra Mälarstranden utmed Snäckviken. Samling kl 10 vid Kustbevakningsstatio­nen, varifrån vi arbetar oss norrut längs stranden. Vi håller på till kl 14 (el. längre för den som har lust 🙂 ). Medtag matsäck. Oömma kläder. Info Kerstin 0706-371127

30/9  Bommersvik: Solceller, bokashi och biopanna. Studiebesök vid Bommersvik. Vi får se deras nya solcellspark (624 paneler!) men också ta del av deras hållbarhetsarbete i övrigt, med bland annat fermentering av matavfallet och ett uppvärmnings­system baserat på grundvatten och biopanna. Tid & plats: Kl 11.30-14 (inkl lunch). Samling på parkeringen. Visning och föredrag till kl 13, därefter lunch i restaurangen för de som önskar (självkostnad). Restaurangen satsar på ”nära mat”, där det mesta (odlat, honung, kräftor, svamp, ägg, kött, vilt …) hämtas inom en radie av två mil. Max 20 deltagare. Anmäl senast 25/9 till Lars Klasén 073-5638001 eller till vår mail.

20/10  Seniordag i Stadshuset – med naturmöte! Pågår 9.30-16. Vi deltar med bokbord, naturquiz och föredraget ”Naturmöte. Om konsten att skapa en nära relation mellan människan och andra arter” av Kristin Persson, doktorand vid SU, tillika medlem i vår styrelse. Tid & plats för föredraget är kl 14.15-14.45 i sal Dirigenten.

29/10  Guidad tur & egen tid i naturreser­vatet Stora Alsjön. Vi besöker naturreservatet Stora Alsjön, en mil väster om Järna. Det är ett stort sammanhängande skogsområde med sjöar, myrområden och skogstjär­nar men också höjder med fina utsikter. Kuperad och delvis utmanande terräng. Vi inleder med en guidad tur av kommunekologen i Södertälje Mari Nilsson. Efter lunchmatsäcken (ta med!) är det fritt fram för svampplockning eller annat efter eget intresse. Kläder efter väder. Tid & plats: Kl 11-14.30 (eller längre för den som vill). Samling på parkeringen i norra delen av reservatet (se karta på https://www.naturkartan.se/sv/stockholmslan). Anmäl senast 27/10 till Lars 073-5638001 eller till vår mail. Ev. ordnas samåkning.

22/11 Bannerheds betraktelser. Ett samtal om att skildra naturen. Även denna höst har vi lyckats få hit en känd naturprofil! Det är Tomas Bannerhed, känd från programserien Bannerheds bevingade vänner i Sveriges Radios P1. Han är också bekant för oss som krönikör i Sveriges Natur – och som författare. Hans första bok, Korparna, kom 2011 och tilldelades Augustpriset och blev långfilm. Nu i höst utkommer hans femte bok, Hemma vid myren. Det är en samling naturskildringar som kastar nytt ljus över bin, blommor, sötvattensfiskar och bävrar. Och såklart fåglar! Tomas gör nu en betraktelse över – och samtalar med oss om – hur man skildrar naturen i denna föränderliga tid. Tid & plats: Kl 17.30-19 i Stadsbiblioteket (Hörsalen), Södertälje. Samarr. med Stadsbiblioteket

Facebook

Facebook Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn.

Föreningen

Vi är en ideell förening som arbetar för en frisk miljö och natur i ett långsiktigt hållbart Södertälje-Nykvarn. Vi behöver din hjälp! Du är varmt välkommen att engagera Dig i vårt kretsarbete, t ex som ny styrelsemedlem! Vänligen kontakta styrelsen om du vill vara med och göra Södertälje-Nykvarn till det gröna samhälle som dina barn och barnbarn behöver och förtjänar. Ingen tidigare erfarenhet av föreningsarbete krävs. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Mer info om oss finner du här.