Om oss

Föreningen

Vi är en ideell förening som arbetar för en frisk miljö och natur i ett långsiktigt hållbart Södertälje-Nykvarn. Vi behöver din hjälp! Vänligen kontakta styrelsen om du vill vara med och göra Södertälje-Nykvarn till det gröna samhälle som dina barn och barnbarn behöver och förtjänar. Ingen tidigare erfarenhet av föreningsarbete krävs. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Styrelsen har möten ca en gång per månad. Årsmötet äger rum i mars och är öppet för alla. Medlemmar har rösträtt.

Vad vi gör

Kretsens huvudsakliga verksamhet utgörs av programverksamhet och remissarbete.

Programverksamhet

Varje vår och höst erbjuds medlemmar och andra föredrag, utflykter, studiebesök mm, normalt 6-7 st varje vår resp höst. För en glimt om innehållet se webbens förstasida och/eller gå in på fliken ”Program” och bläddra bland tidigare programblad.

Remissarbete mm

Här lite av hur vi arbetar och håller oss ajour:

– granskar handlingar (t.ex. detaljplaner, sammanträdesunderlag) från kommunen och de kommunala företagen

– läser Länstidningen och tar del av SVTs lokala nyheter och SRs lokalradion

– lyssnar på och talar med tjänstemän och politiker, försöker läsa och lyssna ”mellan raderna” – allt för att kunna påverka beslut som rör natur och miljöfrågor i kommunen. Frågor som är aktuella just nu avspeglar sig i våra yttranden och remissvar (finns under fliken Remisser)

– tar emot och studerar avverkningsanmälningar från skogsägare inom kommunen, via Skogsstyrelsen. Om det är aktuellt går vi ut på plats, kontaktar kommunekolog, markägare eller närboende

– Yttrar oss i remissärenden om detaljplaner, översiktsplaner, samrådsärenden enligt miljöbalken, m fl. Om det är påkallat kan vi också yrka på stopp för och/eller tillsyn av verksamheter och arbeten vi uppfattar som eventuellt olagliga

– samarbetar med Studiefrämjandet, kommunekologen, Naturskolan och lokala kretsar av Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Södertälje ornitologiska förening och Cykelfrämjandet i Södertälje

Historia

Lokalföreningen bildades 1954. (Mer info kommer!)

 

Vårt organisationsnummer är 802402-3650