Om oss

Föreningen

Vi är en ideell förening som arbetar för en frisk miljö och natur i ett långsiktigt hållbart Södertälje-Nykvarn. Vi behöver din hjälp Vänligen kontakta styrelsen om du vill vara med och göra Södertälje-Nykvarn till det gröna samhälle som dina barn och barnbarn behöver och förtjänar. Ingen tidigare erfarenhet av föreningsarbete krävs. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Organisationsnummer: 802402-3650

Lokaler
Våra möten äger oftast rum i Södertälje Stadshus

Öppna styrelsemöten
Som medlem kan du besöka våra öppna styrelsemöten

Historia
Lokalföreningen bildades 1954

Vad vi gör
– granskar handlingar (t.ex. detaljplaner, sammanträdesunderlag) från kommunen och de kommunala företagen

– läser Länstidningen

– lyssnar på och talar med tjänstemän och politiker, försöker läsa och lyssna ”mellan raderna” – allt för att kunna påverka beslut som rör natur och miljöfrågor i kommunen. Frågor som är aktuella just nu är t.ex. översiktsplanen, gröna skogsbruksplanen, Ostlänken, miljöriktigt byggande, cykelleder, flera naturreservatsbildningar. (Talby, Kalkberget på Mörkö…)

– tar emot och studerar avverkningsanmälningar från skogsägare inom kommunen, via skogsvårdsstyrelsen. Om det är aktuellt går vi ut på plats, kontaktar kommunekolog, markägare eller närboende

– Yttrar oss i remissärenden om detaljplaner, översiktsplaner, samrådsärenden enligt miljöbalken, m fl. Om det är påkallat kan vi också inlämna yrkanden på stopp för och/eller tillsyn av verksamheter och arbeten vi uppfattar som olagliga

– uppmärksammar Miljövänliga veckan (vecka 40) med diverse aktiviteter

– gör praktiskt naturvårdsarbete genom att varje år slå det blomsterrika Skräddartorpskärret vid Tullgarn

– samarbetar med Studiefrämjandet, kommunekologen, Naturskolan och lokala kretsar av Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Södertälje ornitologiska förening och Cykelfrämjandet i Södertälje

– sprider information om BRA MILJÖVAL och BRA MILJÖVAL EL – vår egen oberoende miljömärkning

– gläder oss åt att Fifång och Ledarön fortfarande hålls öppna med betesdjur från Mörkö och Hölö!