Historia

Vi är en ideell förening som arbetar för en frisk miljö och natur i ett långsiktigt hållbart Södertälje-Nykvarn. Vi behöver din hjälp Vänligen kontakta styrelsen om du vill vara med och göra Södertälje-Nykvarn till det gröna samhälle som dina barn och barnbarn behöver och förtjänar. Ingen tidigare erfarenhet av föreningsarbete krävs. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Lokaler
Våra mötet äger oftast rum i Södertälje Stadshus

Öppna styrelsemöten
Som medlem kan du besöka våra öppna styrelsemöten

Historia
Lokalföreningen bildades 1954

Mål
Vad gör vi i Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn?

– granskar handlingar (t.ex. detaljplaner, sammanträdesunderlag) från kommunen och de kommunala företagen

– läser Länstidningen

– lyssnar på och talar med tjänstemän och politiker, försöker läsa och lyssna ”mellan raderna” – allt för att kunna påverka beslut som rör natur och miljöfrågor i kommunen. Frågor som är aktuella just nu är t.ex. översiktsplanen, gröna skogsbruksplanen, Ostlänken, miljöriktigt byggande, cykelleder, flera naturreservatsbildningar. (Talby, Kalkberget på Mörkö…)

– tar emot och studerar avverkningsanmälningar från skogsägare inom kommunen, via skogsvårdsstyrelsen. Om det är aktuellt går vi ut på plats, kontaktar kommunekolog, markägare eller närboende

– Yttrar oss i remissärenden om detaljplaner, översiktsplaner, samrådsärenden enligt miljöbalken, m fl. Om det är påkallat kan vi också inlämna yrkanden på stopp för och/eller tillsyn av verksamheter och arbeten vi uppfattar som olagliga

– uppmärksammar Miljövänliga veckan (vecka 40) med diverse aktiviteter

– gör praktiskt naturvårdsarbete genom att varje år slå det blomsterrika Skräddartorpskärret vid Tullgarn

– samarbetar med Studiefrämjandet, kommunekologen, Naturskolan och lokala kretsar av Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Södertälje ornitologiska förening och Cykelfrämjandet i Södertälje

– sprider information om BRA MILJÖVAL och BRA MILJÖVAL EL – vår egen oberoende miljömärkning

– gläder oss åt att Fifång och Ledarön fortfarande hålls öppna med betesdjur från Mörkö och Hölö!