Årsmöten

Årsmöte 2018 – med föredrag om Sörmlandsleden
Verksamhetsberättelse_2017, årsredovisning NF-SN-2017

Årsmöte 2017 – med föredrag om projektet Rädda Fjällgåsen, NF-SN-2016

Årsmöte 2016 – med föredrag om BERAS, NF-SN-2015

Årsmöte 2015 – med föredrag om fåglar i Södertälje, NF-SN-2014

Årsmöte 2014 – med föredrag om våra naturreservat i Södertälje, NF-SN-2013

Årsmöte 2013 – med föredrag av meteorolog Per Holmgren, NF-SN-2012

Årsmöte 2012 – med debatt om miljömärkning Svanen och Bra miljöval, NF-SN-2011

Årsmöte 2011 – med föredrag av Margareta Olofsson på Länsförbundet, NF-SN-2010