Årsmöten

Årsmöte 2024 – med föredrag om Staffan Laestadius, Den nödvändiga omställningen, hölls den 12 mars. Årsmöteshandlingar: Verksamhetsberättelse SNF 2023 , Bokslut-NF-2023, Revisionsberättelse SNF 2023, NSF Årsmötesprotokoll 2024-03-12, Program vår 2023Program höst 2023

Årsmöte 2023 – med föredrag om våtmarker av Maria Svedäng hölls den 21 mars. Verksamhetsberättelse 2022: Verksamhetsberättelse SNF 2022, Bokslut-2022: Bokslut-NF-2022 , Revisionsberättelse-2022: Revisionsberättelse SNF Södertälje-Nykvarn 2022, Protokoll: Arsmotesprotokoll_2023-03-21 , program-vt2022, Program höst 2022

Årsmöte 2022 – med föredrag om vargar hölls den 5 april. Årsmöteshandlingar Årsmöte-NF-2022 . Verksamhetsberättelse 2021: Verksamhetsberättelse SNF 2021 , Protokoll: Arsmotesprotokoll_2022-04-05 Program Vår 2021 , Program HT 2021b_CMYK

Årsmöte 2021 – hölls den 28 april (digitalt). Här är årsmöteshandlingar NF-2021, Valberedningens förslag 2021 Arsmotesprotokoll_2021-04-28

Årsmöte 2020 – med föredrag av Pella Thiel från Naturens Rättigheter om naturens juridiska rättigheter. Verksamhetsberättelse_2019, Program, Årsmötesprotokoll samt ekonomisk rapport NF-SN-19.

Årsmöte 2019 – med föredrag om Arthandeln med fokus på elefant, noshörning och tiger. Här kan du läsa Verksamhetsberättelse 2018, program och Ekonomisk rapport NF-SN-18 samt Årsmötesprotokoll_2019-03-07

Årsmöte 2018 – med föredrag om Sörmlandsleden, NF-SN-18

Årsmöte 2017 – med föredrag om projektet Rädda Fjällgåsen, NF-SN-17

Årsmöte 2016 – med föredrag om BERAS,  NF-SN-2016

Årsmöte 2015 – med föredrag om fåglar i Södertälje, NF-SN-2015

Årsmöte 2014 – med föredrag om våra naturreservat i Södertälje, NF-SN-2014

Årsmöte 2013 – med föredrag av meteorolog Per Holmgren, NF-SN-2013

Årsmöte 2012 – med debatt om miljömärkning Svanen och Bra miljöval, NF-SN-2012

Årsmöte 2011 – med föredrag av Margareta Olofsson på Länsförbundet, NF-SN-2011, NF-SN-2010

Årsmöte 2010 – Årsmöte 2010

Årsmöte 2009 – Årsmöte 2009

Årsmöte 2008 – Årsmöte 2008-04-24 Verksamhetsberattelse 2008

Årsmöte 2007 – Årsmöte 2007-04-26 Verksamhetsberättelse 2007

Årsmöte 2006 – Årsmöte 2006-04-25 Verksamhetsberättelse 2006

Årsmöte 2005 – Årsmöte 2005-04-06 Verksamhetsberättelse 2005

Årsmöte 2004 – Verksamhetsberättelse 2004

Årsmöte 1997 – Verksamhetsberättelse 1997

Årsmöte 1996 – Årsmöte 1996-03-06

Årsmöte 1995 – Verksamhetsberättelse 1995