Årsmöten

Årsmöte 2020 – med föredrag av Pella Thiel från Naturens Rättigheter om naturens juridiska rättigheter. Verksamhetsberättelse_2019, Program, Årsmötesprotokoll samt ekonomisk rapport NF-SN-19.

Årsmöte 2019 – med föredrag om Arthandeln med fokus på elefant, noshörning och tiger. Här kan du läsa Verksamhetsberättelse 2018, program och Ekonomisk rapport NF-SN-18 samt Årsmötesprotokoll_2019-03-07

Årsmöte 2018 – med föredrag om Sörmlandsleden, NF-SN-18

Årsmöte 2017 – med föredrag om projektet Rädda Fjällgåsen, NF-SN-17

Årsmöte 2016 – med föredrag om BERAS,  NF-SN-2016

Årsmöte 2015 – med föredrag om fåglar i Södertälje, NF-SN-2015

Årsmöte 2014 – med föredrag om våra naturreservat i Södertälje, NF-SN-2014

Årsmöte 2013 – med föredrag av meteorolog Per Holmgren, NF-SN-2013

Årsmöte 2012 – med debatt om miljömärkning Svanen och Bra miljöval, NF-SN-2012

Årsmöte 2011 – med föredrag av Margareta Olofsson på Länsförbundet, NF-SN-2011, NF-SN-2010