Kontakt

Föreningens mailadress:
Sodertalje-Nykvarn@naturskyddsforeningen.se

Föreningens kontaktpersoner:
Lars Ljungdahl, mobil: noll-sju-noll-566 95 19
Lina Kallijärvi Gutung, mobil: noll-sju-tre-511 00 66

Föreningens remissarbete:
Bistås av fd remissansvarige för Södertälje Lars Klasén noll-sju-tre-5638001

Föreningens officiella postadress:
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn
c/o Lars Ljungdahl
Solhemsvägen 9
15241 Södertälje