Kontakt

Föreningens mailadress:
Sodertalje-Nykvarn@naturskyddsforeningen.se

Föreningens kontaktpersoner:
Lars Ljungdahl, mobil: noll-sju-noll-566 95 19

Föreningens remissarbete:
Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl noll-sju-noll-566 95 19

Remissansvarig för Nykvarn är vakant

Föreningens officiella postadress:
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn
c/o Lars Ljungdahl
Solhemsvägen 9
15241 Södertälje

Föreningens org.nr är 802402-3650