Kontakt

Föreningens mailadress:
Sodertalje-Nykvarn@naturskyddsforeningen.se

Föreningens kontaktpersoner:
Lars Ljungdahl, mobil: noll-sju-noll-566 95 19

Föreningens remissarbete:
Remissansvarig för Södertälje är Lars Klasén noll-sju-tre-5638001

Remissansvarig för Nykvarn är Pehr Lind noll-sju-noll-sex-441256

Föreningens officiella postadress:
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn
c/o Lars Ljungdahl
Solhemsvägen 9
15241 Södertälje