Kontakt

Föreningens mailadress är sodertalje-Nykvarn.Krets@naturskyddsforeningen.se .

Föreningens kontaktperson är Lars Ljungdahl noll-sju-noll-5669519

I föreningens remissarbete bistår fd remissansvarige för Södertälje Lars Klasén noll-sju-tre-5638001

Föreningens officiella postadress är

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn

c/o Lars Ljungdahl, Solhemsvägen 9, 15241 Södertälje