Remisser

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Ljungdahl och för Nykvarn Pehr Lind. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se

En i stort sett komplett förteckning i pdf över föreningens yttranden 2003-2013 i sammanfattning återfinns här: Remisser 2003-2013 acrobat

Här nedan finns länkar till sammanfattningar inkl hänvisningar till föreningens yttranden:

Nykvarn

Södertälje 2022

Södertälje 2021

Södertälje 2020

Södertälje 2019

Södertälje 2018

Södertälje 2017

Södertälje 2016

Södertälje 2015

Södertälje 2014

Södertälje 2013

Södertälje 2012

Södertälje 2011

Södertälje 2010

Södertälje 2009

Södertälje 2000-2008