Styrelse

Lars Klasén, ordförande

Lars Ljungdahl, kassör, remissansvarig Södertälje

Alenka Jejcic, ledamot

Kerstin Karlsson, ledamot

Mats Johansson, ledamot

Kristin Persson, ledamot

Anne Kawecki, suppleant

Olof Näslund, suppleant

Hans Hansson och Alf Claesson, revisorer, Mats Greger revisorssuppleant

Mats Greger och Hans Hansson (sammankallande), valberedning