Vid årsmötet 2019 talade Ola Jennersten om illegal arthandel

Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald och internationell naturvård på Världsnaturfonden, talade inför drygt 25 personer på Naturskyddsföreningens årsmöte om ”Arthandeln med fokus på elefant, noshörning och tiger”. Ola berättade till fantastiska bilder om den illegala handeln med djur, men också om hur hotade djur har skyddats och räddats. Se under fliken Årsmöten angående årsmötet.  

Läs mer

Klimatmanifestation 30/11 i Södertälje

Den 30/11 arrangeras klimatmanifestationer och klimatstrejker på många platser i Sverige och runt om i världen för att uppmärksamma klimatkrisen. På FN:s klimatmöte COP24 i Katowice 3-14 december ska världens länder enas om hur Parisavtalet ska genomföras. Den senaste rapporten från IPCC betonar vikten av att den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader. För att […]

Läs mer

Engagerande möte om Biologisk Mångfald

Den 1 november besöktes kretsen av Rebecka Le Moine som mycket engagerat berättade om vikten av biologisk mångfald i naturen. Rebecka, som är nybliven riksdagsledamot för Miljöpartiet, gav oss exempel på vad som påverkar den biologiska mångfalden, vad vi som privatpersoner kan göra och riskerna för oss alla med en minskad variation i naturen. Rebecka […]

Läs mer

Intressant möte om Södertälje Naturreservat

På torsdagen den 4 oktober besökte Anton Larsson, Naturvårdare på Naturcentrum i Södertälje vår krets och berättade om Södertäljes många naturreservat och om hur de skyddas och vårdas. Vi fick också ta del av kommunens nya Utflyktsguide, där man på ett illustrativt och praktiskt sätt presenterar olika naturreservat, andra utflyktsmål och allmän information om naturvård, allemansrätt […]

Läs mer

Fin höstvandring på Sörmlandsleden

Söndagen 23/9 arrangerade kretsen vår traditionella höstvandring, som detta år gick längs den sista delen av anslutningsleden till Sörmlandsleden från Andån i Yngern till rastskyddet vid Djupsjön. Vi hade inte bara tur med vädret! Efter passagen av den nyanlagda spången över Andån, hörde vi det mäktiga ljudet från flera hundra tranor som på hög höjd […]

Läs mer

Fladdermusföredrag med sökning efter fladdermöss

Den 4 juni besöktes kretsen av Bo Ljungberg, fladdermusexpert, som berättade om Sveriges 19 olika fladdermusarter. Vi fick också höra exempel på fladdermössens högfrekventa ekolods-läte, i 10 gånger lägre frekvens. Efter mötet besökte vi Älgbostad, där det tidigare funnits fladdermöss. Bosse tog fram sin utrustning för att lyssna efter fladdermössens läten, men förgäves. Några fladdermöss […]

Läs mer

Årsmöte med intressant beskrivning av Sörmlandsleden

I samband med kretsens årsmöte presenterade Kjell Andersson och Peter Swärd Sörmlandsleden och den nya anknytningen från Nykvarn. Det är nu möjligt att direkt från Nykvarns centrum gå ut på Sörmlandsleden, och via Sandtorp, Ekudden och Källsvik, ansluta till ledens huvudslinga som går runt hela Sörmland. Vid årsmötet omvaldes styrelsen, med undantaget att ordförandeposten tills […]

Läs mer