Svår strandstädning den 16/9 pga mycket växtlighet och få deltagare

Vi har städat Snäckviksstranden flera gånger förut. På våren, innan lövsprickningen och växtligheten i övrigt dragit igång. Men denna gång var strandstädningen en del i Telges, Södertälje kommuns m fl ”Klimatvecka” 11-16/9 – alltså en tid då växtligheten har haft hela sommaren på sig att ”utvecklas”. Vilket såklart gjorde det väsentligt svårare att städa! En […]

Läs mer

Jordbruket – ur biets perspektiv. Om föredraget 5/9

Varför behöver vi bin som pollinatörer? Svaret gavs av Jenny Ekman, expert på jordbruk och odlingsland­skap vid Naturskyddsföreningen. Hon berättade hur bina påverkar jordbruket – och hur jordbruket påverkar bina. En tredjedel av Sveriges biarter är rödlistade och det beror till stor del på jordbrukets utveckling det senaste seklet. Vad kan vi göra för att […]

Läs mer

Fladdermusspaning (och lyssning!) i Tullgarn 18/8

På kvällen den 18/8 deltog ett 30-tal personer (varav ca 20 från Södertälje, många från Järna) i fladdermusspaning i Tullgarns Slottspark. Med hjälp av experten Bosse Ljungberg (fd kommunekolog i Södertälje. Se bild!) och hans och andras avlyssningsapparatur kunde vi identifiera ljuden av sju olika fladdermusarter (av de 19 som finns i Sverige). Vi kunde […]

Läs mer

NCC vill lägga avfall på 27 hektar jordbruksmark vid Hall – vi säger nej

Vi får med jämna mellanrum s k remisser som vi, enligt lag, ges möjlighet att yttra oss om. Det kan röra sig om förslag till detaljplaner, översiktsplaner, vägdragningar, strandskyddsdispenser, anläggande av deponier, skjutbanor, naturreservat mm. Man kan kalla det planärenden. Vår remissgrupp, som leds av remissansvarige Lasse Ljungdahl, inspekterade den 26 april det av NCC […]

Läs mer