Engagerande möte om Biologisk Mångfald

Den 1 november besöktes kretsen av Rebecka Le Moine som mycket engagerat berättade om vikten av biologisk mångfald i naturen. Rebecka, som är nybliven riksdagsledamot för Miljöpartiet, gav oss exempel på vad som påverkar den biologiska mångfalden, vad vi som privatpersoner kan göra och riskerna för oss alla med en minskad variation i naturen. Rebecka […]

Läs mer

Intressant möte om Södertälje Naturreservat

På torsdagen den 4 oktober besökte Anton Larsson, Naturvårdare på Naturcentrum i Södertälje vår krets och berättade om Södertäljes många naturreservat och om hur de skyddas och vårdas. Vi fick också ta del av kommunens nya Utflyktsguide, där man på ett illustrativt och praktiskt sätt presenterar olika naturreservat, andra utflyktsmål och allmän information om naturvård, allemansrätt […]

Läs mer

Fin höstvandring på Sörmlandsleden

Söndagen 23/9 arrangerade kretsen vår traditionella höstvandring, som detta år gick längs den sista delen av anslutningsleden till Sörmlandsleden från Andån i Yngern till rastskyddet vid Djupsjön. Vi hade inte bara tur med vädret! Efter passagen av den nyanlagda spången över Andån, hörde vi det mäktiga ljudet från flera hundra tranor som på hög höjd […]

Läs mer

Fladdermusföredrag med sökning efter fladdermöss

Den 4 juni besöktes kretsen av Bo Ljungberg, fladdermusexpert, som berättade om Sveriges 19 olika fladdermusarter. Vi fick också höra exempel på fladdermössens högfrekventa ekolods-läte, i 10 gånger lägre frekvens. Efter mötet besökte vi Älgbostad, där det tidigare funnits fladdermöss. Bosse tog fram sin utrustning för att lyssna efter fladdermössens läten, men förgäves. Några fladdermöss […]

Läs mer

Årsmöte med intressant beskrivning av Sörmlandsleden

I samband med kretsens årsmöte presenterade Kjell Andersson och Peter Swärd Sörmlandsleden och den nya anknytningen från Nykvarn. Det är nu möjligt att direkt från Nykvarns centrum gå ut på Sörmlandsleden, och via Sandtorp, Ekudden och Källsvik, ansluta till ledens huvudslinga som går runt hela Sörmland. Vid årsmötet omvaldes styrelsen, med undantaget att ordförandeposten tills […]

Läs mer

Hur går det i klimatförhandlingarna?

Vid vårt möte den 9 januari rapporterade Anna Östergren, sakkunnig för internationella klimatfrågor vid Svenska Naturskyddsföreningen. Hon berättade klimatförhandlingarna i Paris och Bonn, och vad det betyder för vårt framtida klimat. Arton personer lyssnade på detta aktuella och intressanta föredrag.  

Läs mer

Möte om skogen

Den 5 oktober berättade Malin Sahlin, som är sakkunnig i skogsfrågor från Naturskyddsföreningen om aktuella naturvårdsfrågor inom skog och skogsbruk. Bl.a. berättade hon om räddningsinsatser som gjorts av Naturskyddsföreningen i norra Sverige för att bevara skyddsvärda skogar.  

Läs mer