Utflykt till Öster Malma slott och Wildlife Park

Den 13 maj samlades ett tiotal personer på Öster Malmas område för att dels bli guidad på slottet, dels bli förevisad fjällgåsprojektet. Projektledaren Niklas Liljebäck förevisade hägnen med fjällgäss, där ett tiotal par häckade. Tillsammans med Noaks Ark i Bohuslän sätter man ut ett hundratal fjällgäss i de svenska fjällen per år. Denna utplantering av unga […]

Läs mer

Naturen på lika villkor 17-04-06

På medlemsmötet den 6 april 2017 berättade Katrin Jones Hammarlund från Naturskyddsföreningen i Stockholms län om det projekt som går ut på att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma ut i naturen. Projektet går ut på att Öka möjligheten att kunna komma ut i naturen för personer med olika typer av funktionsnedsättning genom att […]

Läs mer

Uggleutflykt 17-03-31

Fredagen den 31 mars gjorde vi tillsammans med Södertälje Ornitologiska Förening en uggleutflykt. Då vädret var dåligt med regn och blåst hördes inga ugglor, trots att vi besökte platser där ugglor hörts tidigare under veckan.

Läs mer

Vårutflykt till Brandalsunds naturreservat 16-05-19

Denna lite kyliga vårkväll 19 maj 2016 samlades vi 14 personer på parkeringen i Brandalsund inför det stundande studiebesöket vid det alldeles nya Brandalsund naturreservat, vilket beslutats så sent som i april i år. Vår guide, Carolina Hillerdahl Ljungqvist, Södertäljes kommunekolog, inledde med att berätta kort om vad som föregått bildandet. Området köptes för ett […]

Läs mer

Strandskyddsmanifestation Hökmossbadet 15-11-15

Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län genomför varje höst en gemensam manifestation för att uppmärksamma hoten mot stränderna och vikten av att värna strandskyddet. Södertälje-Nykvarnkretsen deltog i år för sjätte året i rad, denna gång vid Hökmossbadet och den nybyggda raststugan. Vi ville därmed i synnerhet uppmärksamma det hot mot dessa stränder som förslagen om ny bebyggelse […]

Läs mer

Temakväll om varg, lo, djärv och björn 15-10-08

Onsdagen 8:e oktober ordnade kretsen ett möte i Sländan, Nykvarn, med tema rovdjur. Omkring 30 st medlemmar och andra intresserade anslöt. Föutom länsstyrelsens representanter, så berättade Johan Örlander om sina kontakter med vargarna i nyetablerade Sjuenda reviret, söder om sjön Yngern. Mötet planeras att uppföljas med exkursion våren 2016 i reviret.

Läs mer

Vandring Stora Envättern 15-09-19

Kretsens traditionella höstvandring var detta år förlagd till Stora Envätterns Naturreservat om 109 hkt. Vi hade fint väder och totalt deltog 7 st medlemmar. Förutom detta jättefälle, så såg Anders Hall 3 st storlommar och sannolikt 1 st ishavslom, samt 2 st sångsvanar på sjön. Vi gick också in i Sjuenda Kronopark och passerade sjöarna […]

Läs mer

Morkulleutflykten till Skårby 15-04-22

Vi var 15 personer, varav 10 från Botkyrka-Salemkretsen och 5 från Södertälje, som samlades vid Skårbydammen. Under ledning av vår guide Håkan Österlund började utflykten med att studera denna damm lite närmare (med kikare). Den är intressant eftersom det är en återskapad våtmark där salamander och ett antal fåglar trivs. Dock håller nu dammen på […]

Läs mer