Remisser Södertälje 2020

Vi är remissinstans i bland annat planärenden som berör natur och miljö inom Södertälje och Nykvarn.

Remissansvarig för Södertälje är Lars Klasén. Vi vill gärna att medlemmar och även andra med kunskaper och synpunkter avseende ärendena hör av sig till oss, E-post sodertalje-nykvarn@naturskyddsforeningen.se

 

Ärenden som föreningen planerar att ge synpunkter på:

F.n. (mars) är det inget ärende som är aktuellt.