Morkulleutflykten till Skårby 15-04-22

Vi var 15 personer, varav 10 från Botkyrka-Salemkretsen och 5 från Södertälje, som samlades vid Skårbydammen. Under ledning av vår guide Håkan Österlund började utflykten med att studera denna damm lite närmare (med kikare). Den är intressant eftersom det är en återskapad våtmark där salamander och ett antal fåglar trivs. Dock håller nu dammen på […]

Läs mer