Strandskyddsmanifestation Hökmossbadet 15-11-15

Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län genomför varje höst en gemensam manifestation för att uppmärksamma hoten mot stränderna och vikten av att värna strandskyddet. Södertälje-Nykvarnkretsen deltog i år för sjätte året i rad, denna gång vid Hökmossbadet och den nybyggda raststugan. Vi ville därmed i synnerhet uppmärksamma det hot mot dessa stränder som förslagen om ny bebyggelse […]

Läs mer

Temakväll om varg, lo, djärv och björn 15-10-08

Onsdagen 8:e oktober ordnade kretsen ett möte i Sländan, Nykvarn, med tema rovdjur. Omkring 30 st medlemmar och andra intresserade anslöt. Föutom länsstyrelsens representanter, så berättade Johan Örlander om sina kontakter med vargarna i nyetablerade Sjuenda reviret, söder om sjön Yngern. Mötet planeras att uppföljas med exkursion våren 2016 i reviret.

Läs mer