Vårutflykt till Brandalsunds naturreservat 16-05-19

20160519_184718 - kopia

Denna lite kyliga vårkväll 19 maj 2016 samlades vi 14 personer på parkeringen i Brandalsund inför det stundande studiebesöket vid det alldeles nya Brandalsund naturreservat, vilket beslutats så sent som i april i år. Vår guide, Carolina Hillerdahl Ljungqvist, Södertäljes kommunekolog, inledde med att berätta kort om vad som föregått bildandet. Området köptes för ett decennium sedan av Södertälje kommun i syfte att kunna exploatera området. Ett kommunalt bolag bildades för ändamålet, och därefter förekom idéer om bland annat hästgård/hästsportsanläggning och ett bostadsområde omfattande ca 1500 bostäder. Dessa planer skrinlades 2014 varefter bolaget lades ner. Förslag till naturreservat hade lagts redan 2011 och nu blev det angeläget att snabbt bilda ett sådant innan en ny markägare tar över.

20160519_190356 - kopia

Carolina berättade att området rymmer flera nyckelbiotoper och på väg mot Trindborgen, fornborgen i reservatets östra del, pekade hon på intressant flora och fauna på såväl land som vatten. För att stimulera oss deltagare till lite djupare insikt i floran fick vi i mindre grupper uppgiften att med hjälp av foton på ett tjugotal blomster leta upp förekomster av dessa. Vid den efterföljande genomgången bjöds på ytterligare, svårare, exempel, typ vårklynne/vårförgätmigej.

20160519_192740 - kopia

Så vad det dags för fika, vilket intogs i en svacka mitt i den gamla borgen, där vi fick lä för den lite kyliga vinden från det ännu kalla havet. Carolina berättade så lite om borgen, vilken var i bruk så sent som på 1860-talet, då bestyckad med kanoner avsedda att täcka farledsinloppet och bemannad med soldater i värn på och runt borgen. Men borgens roll som värn har betydligt äldre anor. Vid utgrävningar har man funnit rester av armborst troligen från 13- eller 1400-talet. Vid den fortsatta vandringen fick vi också höra berättas om och se resterna av den sjökrog som hade funnits på den södra udden nedanför borgen. Därefter gick vi över de natursköna strandområdena fram till och igenom det trädbevuxna området mellan stranden och parkeringen. Bland träden märktes ett flertal såväl imponerande gamla som storvuxna trallar.

20160519_194105Utdrag

Tack Carolina för att du tog oss med på vandringen! Det ska bli spännande att följa utvecklingen av naturreservatet, inte minst den del som ännu inte alls iordningsställts, dvs den skogklädda del som löper längs Vaskhusviken. Där finns bland annat en fint belägen fornborg. Vi hoppas att Carolina vid ett lämpligt tillfälle ställer upp på ett nytt studiebesök vid Brandalsund, inriktat just på den delen!

20160519_203510 - kopia

Antecknat av Lars K.

 

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.