Vi avstyrker förslaget om bostäder på Kallfors ängar

Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn avstyrker förslaget till detaljplan för Kallfors ängar, alltså den plan som föreslår 400 bostäder på 18 hektar på det som idag utgörs av öppen mark planlagd som golfbana. Det huvudsakliga skälet är att vi anser det fel att ta brukningsbar jordbruksmark; denna begränsade resurs, viktig för att trygga livsmedelsförsörjning och hushållning med resurser; i anspråk för bostäder. Även om behov finns och om bostäderna kan anses tillgodose ett väsentligt samhällsintresse så visar förslaget till detaljplan inte att de inte kan lokaliseras på annan mark. Lagen kräver att ett ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark ska motiveras via en lokaliseringsutredning. Någon sådan har inte gjorts. Det som anförs om att det inte någon annanstans finns plats för samlad bebyggelse av angiven storlek är, enligt vår mening, inte ett giltigt argument. Detta eftersom bebyggelsen mycket väl kan delas upp och förläggas till flera platser. Bostäder på föreslagen plats överensstämmer varken med gällande översiktsplan eller med den sedan länge fastlagda, och fortfarande gällande, principen om att bygga Järna inifrån och ut. Mot förslaget till detaljplan kan också fogas att tillkomsten av bostäderna inte heller kommer att innebära infrastrukturella förbättringar i form av tillkomsten av affär, skola, hälsovård, buss med mera.

Vårt yttrande finns här: https://sodertalje.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/238/2023/12/Yttrande-Naturskyddsforeningen-Kallfors-angar-2023-12-22.pdf

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.