Skrivelser

Under 2017 pågår ett arbete i Nykvarns kommun med att ta fram en ny vision, som ska ersätta kommunens ”Vision 2025”. Kommunen har anordnat träffar med föreningsliv, näringsliv etc. för att få in synpunkter. Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn har i en skrivelse till kommunen utgått från nedanstående frågor som kommunen ställt:

  • Vilka ord tycker du bäst beskriver Nykvarn idag?
  • Vilka ord vill du ska beskriva Nykvarn 2035?
  • Vad behöver Nykvarn satsa mer på fram till 2035?

Skrivelsen från Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn finner du i sin helhet här: Vision-Nykvarn_2035_20170724