Årsmötet genomfört smidigt och snabbt den 12/3. Även Fältbiologerna hanns med!

Årsmötet i Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn ägde rum i Södertälje stadshus den 12/3 kl 18-18.15. Inga motioner hade lämnats in och inga särskilda ärenden anmäldes, vilket förklarar det snabba genomförandet. Årsmötets ordförande var Olof Näslund och som sekreterare valdes Anne Kawecki. (Protokollet publiceras här så snart det är klart och justerat).

Lars Klasén redovisade verksamhetsberättelsen för 2023 och berättade följande: Antalet medlemmar var 1695, varav 486 familjemedlemmar. 10 st ordinarie styrelsemöten har hållits. Antalet remissyttranden som avlämnats var 11 st, varav 9 st rörande Södertälje och 2 st Nykvarn. Antalet utlysta aktiviteter var 20 st. Antal deltagande i konferenser, manifestationer, samrådsmöte m fl var 11 st. Föreningen fick 4 insändare och debattartiklar publicerade i Länstidningen och omnämndes i artiklar, ledare, andras insändare etc 14 gånger, samtliga i Länstidningen.

Kassören Lars Ljungdahl redogjorde för bokslutet och ekonomin i allmänhet och konstaterade att föreningens ekonomi är god, med tillgångar på drygt 38.000 kr.

Hela den hittillsvarande styrelsen omvaldes, samtliga som ordinarie ledamöter. Även revisorerna omvaldes, liksom valberedningen. Efter årsmötet avtackades revisorerna (Hans Hansson, Alf Claesson och Mats Greger) och valberedningen (Mats Greger och Hans Hansson) med boken ”Större än du nånsin tror. Klimatkrisen och den nödvändiga omställningen” författad av Staffan Laestadius – som höll ett föredrag på det temat efter årsmötet och Fältbiologernas presentation.

Fältbiologerna – presentation av Johanna Ström

Efter fikapaus fick Naturskyddsföreningens ”systerorganisation” Fältbiologerna presentera sig. Det gjordes av Johanna Ström, ordförande i Distriktet Stockholm-Uppsala-Gotland. Hon berättade att Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation, för natur och miljöintresserade unga mellan 6-25 år. Syftet är att vara en mötesplats, sprida kunskap, skapa diskussion och påverka politiskt. Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen har flera samarbeten ihop där vi hjälps åt på olika fronter. Allt detta sker både på lokal nivå med klubbar, regionell nivå med distriktet, och på nationell nivå med riksföreningen.

Johannas presentation finns som pdf här.

.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.