Välkommen till Södertälje-Nykvarn

Årsmöte 2016

Årsmöteshandlingar: NF-2015

BERAS, Building Ecological Recycling Agriculture and Societies, bygger på två tidigare EU-projekt: BERAS 2003-06 och BERAS Implementation 2010-13. Inom dessa projekt skapades koncepten ”Östersjövänlig mat”, ”Ekologiskt kretsloppsjordbruk” och ”Sustainable Food Societies”. Föredrag av Hans v Essen om BERAS kl 18.30, därefter årsmöte mittemot Studiefrämjandet vid Frälsningarmén, Oxbacksgatan 25.

Program

NF Program vår-16 (NF-Program-höst-15, NF Program vår-15, NF Program höst-14)

Facebook

Facebook Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn.

Öppna styrelsemöten

Kom och lyssna vid våra öppna styrelsemöten på Oxbacksgatan 24. Se kalendern.

Föreningen

Vi är en ideell förening som arbetar för en frisk miljö och natur i ett långsiktigt hållbart Södertälje-Nykvarn. Vi behöver din hjälp Vänligen kontakta styrelsen om du vill vara med och göra Södertälje-Nykvarn till det gröna samhälle som dina barn och barnbarn behöver och förtjänar. Ingen tidigare erfarenhet av föreningsarbete krävs. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Lokaler
Vi håller till på Oxbacksgatan 24 i Södertälje (mittemot Frälsningsarmén).

Öppna styrelsemöten
Som medlem kan du besöka våra öppna styrelsemöten.

Historia
Lokalföreningen bildades 1954.

Vad vi gör
– granskar handlingar (t.ex. detaljplaner, sammanträdesunderlag) från kommunen och de kommunala företagen

– läser Länstidningen

– lyssnar på och talar med tjänstemän och politiker, försöker läsa och lyssna ”mellan raderna” – allt för att kunna påverka beslut som rör natur och miljöfrågor i kommunen. Frågor som är aktuella just nu är t.ex. översiktsplanen, gröna skogsbruksplanen, Ostlänken, miljöriktigt byggande, cykelleder, flera naturreservatsbildningar. (Talby, Kalkberget på Mörkö…)

– tar emot och studerar avverkningsanmälningar från skogsägare inom kommunen, via skogsvårdsstyrelsen. Om det är aktuellt går vi ut på plats, kontaktar kommunekolog, markägare eller närboende

– uppmärksammar Miljövänliga veckan (vecka 40) med diverse aktiviteter

– gör praktiskt naturvårdsarbete genom att varje år slå det blomsterrika Skräddartorpskärret vid Tullgarn

– samarbetar med Studiefrämjandet, kommunekologen, Naturskolan och lokala kretsar av Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet och Södertälje ornitologiska förening

– sprider information om BRA MILJÖVAL och BRA MILJÖVAL EL – vår egen oberoende miljömärkning

– gläder oss åt att Fifång och Ledarön fortfarande hålls öppna med betesdjur från Mörkö och Hölö!